ตัวชี้วัดที่ 1 การปฎิบัติหน้าที่

ประเภทการประเมิน Internal

ที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
I1.บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นอย่างไรwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรองงานบริหารทั่วไป
I2.บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่อย่างไรwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I3.บุคลากรในหน่วยงานมีความรับผิดชอบ มุ่งผลสำเร็จในการดำเนินงานwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I4.บุคลากรในหน่วยงานมีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สินเพื่อแลกกับการอนุมัติ อนุญาตหรือไม่อย่างไรwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I5.ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีบุคลากรในหน่วยงานมีการรับ เงิน ทรัพย์สินประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยาหรือไม่websiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I6.บุคลากรในหน่วยงานมีการให้เงินทรัพย์สินเก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่อย่างไรwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.