ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ Internal

ข้อที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
I7ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานท่านมากน้อยเพียงใดรายงานการใช้จ่ายเงินโรงเรียนนางรองงานงบประมาณ
I8หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้รายงานการใช้จ่ายเงินโรงเรียนนางรอง
I9หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยขน์ส่วนตัวกลุ่มพวกพ้องมากน้อยเพียงใดรายงานการใช้จ่ายเงินโรงเรียนนางรอง
I10บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จเช่นค่าล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์รายงานการใช้จ่ายเงินโรงเรียนนางรอง
I11หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตรวจสอบได้รายงานการใช้จ่ายเงินโรงเรียนนางรอง
I12หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงบประมาณ สอบถามทักท้วงร้องเรียนได้รายงานการใช้จ่ายเงินโรงเรียนนางรอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.