ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ Internal

ข้อที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
I13.ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใดwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรองฝ่ายบริหาร
I14.ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานมากน้อยเพียงใดwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I15.ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใดwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I16.ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใดwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I17.ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใดwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง
I18.การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะต่อไปนี้มากน้อยเพียงใดwebsiteฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนนางรอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.