ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต Internal

ข้อที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
I25.ผู้บริหารสูงสุดหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตมากน้อยเพียงใดweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรองงานบริหารงานบุคคล
I26.หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการทบทวนนโยบายหรือมาตรการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ จัดทำแผนต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง
I27.มีปัญหาหารทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใดweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง
I28.หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ลงโทษทางวินัย ต่อการทุจริตในหน่วยงานweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง
I29.หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง
I30.หากท่านพบเห็นการทุจริตท่านสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐาน ติดตามผลมั่นใจว่าปลอดภัยต่อตนเองweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.