ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน External

อที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
E1.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่านมีความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนดweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรองฝ่ายบริหารบุคคลหัวหน้าระดับครูทุกท่าน
E2.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่อท่านอื่น ๆ เท่าเทียมกันweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง
E3.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงานให้บริการแก่ท่านเปิดเผยข้อมูลตรงไปตรงมาไม่ปิดบังบิดเบือนข้อมูลweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง
E4.ในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องให้เงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานการอนุมัติ อนุญาตการให้บริการweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง
E5.หน่วยงานของท่านติดต่อ มีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลักมากน้อยเพียงใดweb siteกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนนางรอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.