ตัวชี้วัดที่ 8 ประสิทธิภาพสื่อสาร External

ข้อที่ประเด็นการประเมินเอกสาร/หลักฐานผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
E11.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใดเว็บไชต์งานบริหารวิชาการโรงเรียนนางรองงานบริหารงานวิชาการ
E12.หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใดเว็บไชต์งานบริหารวิชาการโรงเรียนนางรอง
E13.หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานการให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นหรือไม่เว็บไชต์งานบริหารวิชาการโรงเรียนนางรอง
E14.หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ให้บริการของหน่วยงานดีขึ้นมากน้อยเพียงใดเว็บไชต์งานบริหารวิชาการโรงเรียนนางรอง
E15.หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงการดำเนินงานการให้บริการเว็บไชต์งานบริหารวิชาการโรงเรียนนางรอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.